Niemandsland


NIEMANDSLAND (NL) VERKIEZINGSSPECIAL

TOT AAN DE VERKIEZINGEN IEDERE DAG EEN NIEUWE TEKST
OVER STEMMEN EN DEMOCRATIE


VANDAAG!

Fact Free Science?

Jan Willem Duyvendak

15-3-2017


Zelfs de hoofdredacteur van de Volkskrant heeft zich er uiteindelijk mee bemoeid. Maar ook hij vond dat mijn politieke voorkeur vermeld moest worden in een interview over ons recente onderzoek naar nationalisme in verkiezingsprogramma’s. Mijn argument dat ik mijn politieke voorkeur niet ter sprake had gebracht tijdens het gesprek, kon de Volkskrant-redactie niet vermurwen. Ook mijn stelling dat andere persoonlijke voorkeuren en kenmerken wellicht belangrijker waren voor dit onderzoek dan mijn partijpolitieke, sloeg niet echt aan. En mijn belangrijkste bezwaar, namelijk dat mijn politieke preferenties niet relevant waren voor de resultaten van het onderzoek, mocht wel als disclaimer in de tekst worden opgenomen maar was nog steeds geen reden voor de redactie om van het noemen ervan af te zien. 

Wil ik stemmen?

Fatiha El-Hajjari

14-03-2017


Hoewel sommige mensen in Nederland het recht niet hebben om hun stem uit te brengen maar dit wel willen, zijn er ook mensen die wél stemrecht hebben maar twijfelen er gebruik van te maken. Tot voor kort was ik er daar één van.

Trots op Nederland

Fenneke Wekker

13-03-2017

Ja, je krijgt bij deze titel misschien direct rechts-nationalistische associaties; Rita Verdonk die dubbele paspoorten af wil schaffen, geblondeerde mannen die de grenzen dicht willen gooien, politici die claimen dat ons platte land vol, voller, volst is.

Dat bedoel ik niet als ik zeg dat ik trots ben op Nederland.

Ik wil stemmen

Minne in ’t Hout

12-03-2017

Ik ben 16 en ik heb toch wel het idee dat ik ook een mening mag hebben over wat er hier in dit land gebeurt.  Misschien ben ik officieel nog een kind, maar ik voel mij geen kind meer. Ik maak al mijn eigen beslissingen en waarom zou ik niet mee mogen beslissen over wat er in het land gebeurt waarin ik woon, over wat er om mij heen gebeurt?

De kunst van het verbinden

07-03-2017

Linda van de Kamp

Een groep kunstenaars had subsidie gekregen van een woningcorporatie om in een wijk een project te doen dat zou bijdragen aan verbinding tussen buurtbewoners. De betreffende buurt was aangemerkt als een ‘achterstandswijk’, waardoor aanspraak gemaakt kon worden op extra geld om bewoners te activeren. De kunstenaars belden aan bij de buurtbewoners en overhandigden een pop gemaakt van brood. Ze vroegen de bewoners of de pop een week lang in hun huis mocht logeren.

Woorden als wapens

Fenneke Wekker

03-02-2017

Twee weken Trump. Ik ben verbijsterd en ook op een wat afstandelijke manier verwonderd; he did it.

Binnen twee weken heeft de nieuwe president van de VS een reeks zulke giftige decreten getekend, dat onze wereld nu al totaal op z’n kop staat. Geen loze woorden, maar daden. Dat had hij de kiezer beloofd. En dat heeft hij gedaan.

Ghetto Chick

Eva Agelink

25-02-2017

“Zo, een echte ghetto chick dus,” werd er lachend geroepen door een van mijn studiegenoten toen ik vertelde dat ik was doorgestroomd vanaf het VMBO-T. De rest van de klas lachte met hem mee, om ongemakkelijkheid te voorkomen grinnikte ook ik een beetje. Zachtjes lachend en verbaasd keek ik om me heen en vond de ogen van mijn docent...

De markt van de minste weerstand

Jan Willem Duyvendak

30-01-2017

Toneel Groep Amsterdam speelde The Fountainhead - een toneelstuk dat ons de zegeningen van de markt zou moeten tonen - op weergaloze wijze. Het verhaal draait om een architect die eigenzinnig zijn gang gaat en zich niet laat leiden door collega’s noch door opdrachtgevers. Hij is de belichaming van de belofte dat de markt bij uitstek ruimte biedt aan originaliteit en creativiteit. Maar de interpretatie door TGA van The Fountainhead was dubbelzinniger: waren de meeste architecten niet erg kameleontisch door precies te doen wat de opdrachtgever vroeg? Is marktconformiteit niet veeleer een garantie voor uniformiteit? Wordt de eigenzinnige enkeling niet weggedrukt door de markt?

#HollandAgainstHate en de coöptatie van protest

Sander van Haperen

12-02-2017

Is het kwalijk wanneer protest gecoöpteerd wordt door politieke partijen? Voorafgaand aan het #HollandAgainstHate protest op 1 februari jongstleden vermoedde ik dat dit door politici als gelegenheid aangewend zou worden om media-aandacht te claimen tegen een achtergrond van het volk. De boodschap van het protest: “tegen de politiek van verdeeldheid’’. Zou niet die boodschap van het protest centraal moeten staan, in plaats van eigen electoraal gewin?

Witte verf

Yannick Coenders

22-01-2017

De NOS maakte vrijdag melding van het stagnerende aantal etnisch gemengde koppels. In het bericht worden etnische minderheden met elkaar vergeleken alsof het een wedstrijd betreft: welke groep heeft het hoogste percentage witte partners? Volgens demograaf Jan Latten zeggen de cijfers ‘iets over het integratieproces’. Kinderen met een witte ouder krijgen volgens  hem namelijk hogere citoscores dan kinderen uit ongemengde niet-witte relaties.