Blieve Loepe

[Blijven lopen]


Josien Arts

14-12-2018


Ik ben opgegroeid in Brabant met een Limburgse vader. Bij ons thuis stond regelmatig Limburgse muziek op. Een aantal nummers luister ik nog altijd, waaronder Blieve loepe van Rowwen Hèze. De tekst is tijdloos, maar is op sommige momenten nóg actueler dan anders. Momenten zoals nu.


Ge zeet ze nog zaat in ow leave.

[Je ziet ze nog vaak in je leven]


Ze zitte allien, niemand kiek na ze um.

[Ze zitten alleen, niemand kijkt naar ze om]


Ze griepe der altied net neave.

[Ze grijpen er altijd net naast]


Ze vroage zich tien keer per daag af waorum.

[Ze vragen zich tien keer per dag af waarom]


Waorum giet ut noeit zoals ik ut wil.

[Waarom gaat het nooit zoals ik het wil]


Ze werke te hard, hebbe noeit genne cent.

[Ze werken te hard, hebben nooit een cent]


En als ze wat zegge dan wuurd alles stil.

[En als ze wat zeggen dan wordt alles stil]


Ze doon wat ze doon op 't verkierde moment.

[Ze doen wat ze doen op het verkeerde moment]


Ge komt ze nog duk zat teage.

[Je komt ze nog vaak genoeg tegen]


Hebbe altied gooi zin, make zich noeit ech druk.

[Hebben altijd goeie zin, maken zich nooit echt druk]


Noeit um un grapje verleage.

[Nooit om een grapje verlegen]


Ze hebbe van alles en altied geluk.

[Ze hebben van alles en altijd geluk]


Ze proate te hard en ze lache te veul.

[Ze praten te hard en ze lachen te veel]


En met probleme zien ze zo kloar.

[En met problemen zijn ze zo klaar]


Wat ze neej snappe, dat is flauwekul.

[Wat ze niet snappen, dat is flauwekul]


En wat ze neej wiete is miestal neej woar.

[En wat ze niet weten is meestal niet waar]


De iene dea rent veur zien leave.

[De een rent voor zijn leven]


Den andere wandelt hiel rustig veurbeej.

[De ander wandelt heel rustig voorbij]


Heej zuj der alles veur geave, en heej zeit ze moge het hebbe va meej.

[Hij/zij zou er alles voor geven, en hij/zij zegt ze mogen het hebben van mij]


Woa ge ook loept en wat ge aug denkt.

[Waar je ook loopt en wat je ook denkt]


Neejmand dea zeit ow wat good is of slech.

[Niemand die je vertelt wat goed is of slecht]


Neejmand dea wet wie verlust of weej wint.

[Niemand die weet wie verliest of wie wint]


Ge komp op ut end beej owzelf tereg.

[Je komt uiteindelijk bij jezelf uit]


Bron: https://songteksten.net/lyric/309/50920/rowwen-heze/blieve-loepe.html