Wil ik stemmen?

Fatiha El-Hajjari

14-03-2017

Hoewel sommige mensen in Nederland het recht niet hebben om hun stem uit te brengen maar dit wel willen, zijn er ook mensen die wél stemrecht hebben maar twijfelen er gebruik van te maken. Tot voor kort was ik er daar één van.

In de afgelopen weken heb ik met veel mensen gesproken over het nut van stemmen. Dit in de hoop om een goede afweging te kunnen maken voor mijzelf. De mensen die ik sprak zijn grofweg in twee groepen in te delen. De ene groep vindt dat iedereen verplicht is om te stemmen. Zij vinden het een burgerplicht die hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving.

De andere groep draagt verschillende redenen aan om juist niet te willen stemmen. Zij noemen verschillende redenen: zo zou het niet passen binnen de geloofsovertuiging, voelen zij zich niet gerepresenteerd door de politieke partijen, of hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Ikzelf kan me vinden in veel van hun argumenten. Mijn stem is heel veel waard, maar zijn de huidige politieke partijen mijn stem waard?

Hoewel ik mij bewust ben van de geschiedenis en de strijd die geleverd is voor stemrecht (met name voor vrouwen), vond ik het tot nu toe toch moeilijk om daadwerkelijk te gaan stemmen. Want wil ik wel mijn stem uit brengen op een partij waar ik geen vertrouwen in heb louter omdat ik mag stemmen?

Ik ben ervan overtuigd dat er andere, misschien wel, effectievere manieren zijn om van je te laten horen; om bij te dragen aan de toekomst van onze samenleving en verantwoordelijkheid voor de toekomst te nemen. Ik doe al jarenlang vrijwilligerswerk, ik zet mij in tegen onrecht en strijd op mijn manier voor gelijke rechten voor iedereen. Dit doe ik het liefst op microniveau, kleinschalig en bottom-up. Niet stemmen betekent allerminst dat je niet voldoet aan burgerplichten.

Aan de andere kant realiseer ik me juist nu  dat in de tijd waarin we leven, de verharding en toename van onderling onbegrip, het eerder een privilege dan een plicht is dat ik mijn stem kan uitbrengen. Ik kan pagina’s vullen met argumenten waarom ik niet zou willen stemmen. En die argumenten blijven tot op zekere hoogte gelden voor mij. Toch heb ik besloten om wel te stemmen. Niet omdat ik vóór een bepaalde ideologie ben, en ondanks dat ik tégen veel van de huidige politieke ideologieën ben. Ik stem omdat er mensen zijn in onze samenleving die willen stemmen, maar niet mogen stemmen. Door te stemmen spreek ik de hoop uit dat de stilte die vele van onze medeburgers is opgelegd wordt doorbroken.